Truy cập nội dung luôn

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên

 

Ngày thành lập: 22 tháng 8 năm 2006
+ Số huyện, quận đã có hội: 9/9
+ Số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường đã có hội: 180/180
+ Tổng số hội viên: 10.120
+ Thành lập quỹ: đã thành lập 8/2011
+ Chủ tịch Hội: Hoàng Đức (ĐT: 0164.6404326)
+ Trụ sở Hội: phố Quyết Tiến, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
+ Điện thoại : 0280.3855070 – Fax:0280.3656863
+ Email: vavathainguyen@gmail.com;