Truy cập nội dung luôn

Khai mạc trưng bày kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin

(Chinhphu.vn) - Trưng bày chuyên đề “V.I. Lenin và thời đại” giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư liệu ảnh tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc được lựa chọn từ kho cơ sở của Khu lưu niệm V.I. Lenin và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cắt băng khai mạc trưng bày

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu lưu niệm Lenin (LB Nga) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “V.I. Lenin và thời đại”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và cắt băng khai mạc trưng bày.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2020), 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30/1/1950-30/1/2020), hưởng ứng các hoạt động Năm chéo Việt Nam và LB Nga (2019-2020).

Trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư liệu ảnh tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc, phản ánh những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Lenin, cùng những đóng góp của ông đối với nước Nga, với cách mạng vô sản thế giới và nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hiện thực; người sáng lập nhà nước Xô viết - nhà nước tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, bảo vệ Tổ quốc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn: chinhphu.vn

Nhật Nam