Truy cập nội dung luôn

Trưng bày chuyên đề “45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam”

Wed Apr 29 16:22:00 GMT+07:00 2020

Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Một số bức ảnh tư liệu được trưng bày tại Bảo tàng trong dịp này

Trưng bày sử dụng hơn 130 bức ảnh tư liệu quý, ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh – Đại thắng mùa Xuân 1975; Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trưng bày mong muốn cung cấp thêm tư liệu lịch sử xác thực cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu được lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc ta, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, khẳng định tình cảm, sự tri ân sâu sắc của mỗi người dân Việt Nam tới những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, làm sáng tỏ hơn đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước./.

Nguồn: www.alostories.com

Tác giả: Minh Hằng