Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra tiến độ Dự án Phát triển cộng đồng bền vững tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Lạc, huyện Phú Lương

2020-04-28 16:14:00.0

 

Sáng 28/4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Phú Lương về tiến độ triển khai Dự án “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” tại xóm Đồng Xiền, Đồng Bòng thuộc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Lạc, huyện Phú Lương. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng chè tại xóm Đồng Bòng, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Lạc, huyện Phú Lương.

Theo kế hoạch, Dự án “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” do Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) triển khai trong thời gian 3 năm (2019 - 2021). Mục tiêu của Dự án là nhằm cải thiện, phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội cho nhân dân tại xóm Đồng Bòng, Đồng Xiền thông qua việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, tiến tới sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ sinh thái, môi trường. Sau quá trình khảo sát thực tế, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đơn vị thực hiện Dự án đã xây dựng kế hoạch cụ thể, định hướng phát triển của mỗi xóm. Trong đó, chú trọng phát huy thế mạnh của cây chè, đa dạng hoá các sản phẩm từ cây chè tại xóm Đồng Bòng; tập trung phát triển du lịch cộng đồng, nét văn hóa bản địa, lâm nghiệp và tận dụng các nguồn lợi kinh tế từ cây lâm nghiệp tại xóm Đồng Xiền.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Lương đã thông tin khái quát về tiến độ triển khai Dự án. Theo đó, sau một thời gian triển khai, Dự án đã nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân; đơn vị thực hiện Dự án cũng đã cử các tình nguyện viên sang để tiếp tục công tác khảo sát, đánh giá năng lực và tìm hiểu mong muốn của từng hộ dân, từ đó tiếp tục định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay huyện Phú Lương đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình hoàn thiện thủ tục công bố Dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dự án “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” đóng vai trò tiền đề, là nền tảng cho sự thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu của Dự án rất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Phú Lương và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Lạc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TICA và các sở, ngành để chỉ đạo, triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao, từ đó tạo được sức lan toả về phong trào phát triển kinh tế trong toàn huyện.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Hiếu