Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Sat Apr 25 21:59:00 GMT+07:00 2020

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Cụ thể như sau:

Nguồn: www.alostories.com