Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời sơ tuyển Dự án Khu đô thị Thác Lở, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

 (Ảnh minh họa)

 

     Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương xin trân trọng kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp Hồ sơ dự tuyển tới tham dự lễ mở hồ sơ dự tuyển như sau:

     1.Tên bên mời thầu: UBND huyện Phú Lương

       Địa chỉ: TDP Thái An, Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

     2.Tên Dự án: Khu đô thị Thác Lở, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương

     3. Diện tích đất: 6,87ha

     4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 h 00’ ngày 17/4/2020 đến trước  14 h 00’ ngày 18/5/2020.

     5. Giá bán một bộ HSMT: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

     6. Thời điểm đóng thầu: 14 h00’ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

     Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương xin kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp Hồ sơ dự tuyển tới tham dự lễ mở hồ sơ dự tuyển đúng thời gian và địa điểm như  trên./.

 

(Xin mời xem file chi tiết tại đây)

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)