Truy cập nội dung luôn

Cung cấp 100% dịch vụ Điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Dịch vụ Công quốc gia theo phương thức điện tử

Xác định việc cung cấp dịch vụ điện cho người dân và doanh nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự đổi mới không ngừng của ngành điện lực hướng đến sự công khai, minh bạch, khách hàng tham gia vào việc giám sát các hoạt động cung cấp dịch vụ điện. Đây là dịch vụ trực tuyến mức độ 4, nhanh chóng, thuận tiện, thực chất, liên tục và hiệu quả đến với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức yêu cầu chỉ cần truy cập địa chỉ trang website: www.dichvucong.gov.vn là có thể sử dụng 12 dịch vụ điện như: Thanh toán tiền điện, thay đổi công suất sử dụng điện/công tơ, gia hạn hợp đồng mua điện…

Xin mời xem chi tiết file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)