Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1581/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chi tiết xem tại File đính kèm