Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

05-05-2020

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1581/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình

01-05-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 37/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

01-05-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-KGVX về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

01-05-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KGVX về rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

29-04-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1541/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 37, UBND tỉnh Thái Nguyên

29-04-2020

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 36/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 37, UBND tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1492/UBND-KT về công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019

Triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1494/UBND-NC về triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1497/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1488/UBND-TH về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

24-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020

22-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1432/UBND-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

22-04-2020

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1403/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Theo dõi thông tin sử dụng điện trên trang thông tin của EVN

21-04-2020

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1408/UBND-TH về theo dõi thông tin sử dụng điện trên trang thông tin của EVN

Rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

21-04-2020

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-TH về rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán lợn thịt, thịt lợn

18-04-2020

tNgày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1352/UBND-CNN vê tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán lợn thịt, thịt lợn.

Rà soát, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

17-04-2020

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1340/UBND-KGVX chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

Hỗ trợ hoạt động của các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

17-04-2020

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1343/UBND-KGVX về hỗ trợ hoạt động của các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 5 năm 2021-2025

16-04-2020

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1298/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 5 năm 2021-2025.