Truy cập nội dung luôn

Gần 38 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2015 đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã được UBND tỉnh cấp bổ sung 25 tỉ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ của quỹ lên gần 38 tỉ đồng. 

Ngoài số tiền UBND tỉnh cấp, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thực hiện phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổ hợp tác, các doanh nghiệp thành viên Liên minh hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tỉnh đưa tổng dư nợ của Quỹ lên gần 42 tỉ đồng; hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 365 dự án/phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.Việc hỗ trợ vốn vay kịp thời đã giúp các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổ hợp tác tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, vừa tăng sức cạnh tranh của các mô hình kinh tế tập thể, vừa ổn định đời sống, thu nhập của các thành viên và người lao động; đồng thời, thúc đẩy kinh tế các thành viên phát triển, gắn kết thành viên các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổ hợp tác; hỗ trợ nâng cao đời sống, giải quyết lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn và giúp các Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hoạt động ngày càng hiệu quả.

Nguồn: thainguyentv.vn

Thùy Linh