Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quy định xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và các đoàn thể tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế,...

UBND huyện Võ Nhai thông báo thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông...

UBND huyện Võ Nhai công bố Quyết định Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân,...

UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung tiếp nhận và trao gạo cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu lương thực do ảnh...

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 11/4/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung đã tiếp nhận và tổ chức...

Xã Thượng Nung: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong những ngày này, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung, huyện Võ Nhai triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt theo đúng tinh thần Chỉ thị số...

Công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid 19

Ngày 31/3/2020 UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung đã có công văn số 181/UBND-VP về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19.

Hoạt Động Của Xã Thượng Nung

Quy định xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc...

UBND huyện Võ Nhai thông báo thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông...

UBND huyện Võ Nhai công bố Quyết định Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp...

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1143

Tổng truy cập: 22026