Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng công khai dự toán ngân sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng năm 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính...

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực...

       Chiều ngày 15/7/2019, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng tổ chức Hội nghị điểm cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổng kết 10 năm thực hiện  Chương trình mục...

Mùa hè cùng vui năm 2019

            Với học sinh vùng cao để được tham gia các hoạt động hè như tham gia các câu lạc bộ để phát triển năng khiếu và các hoạt động mình yêu thích đúng là một...

Chương trình tiếp sức mùa thi 2019 của Đoàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng và Cụm Thi đua các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thị trấn dọc Quốc...

           Sáng 25/6/2019. Tại điểm thi trường THPT Võ Nhai đã diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Đoàn thanh niên các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thị trấn dọc quốc lộ 1B đã tuyên truyền...

Bàn giao công tác Chỉ huy trưởng/Ban chỉ huy Quân sự cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

Hội nghị Bàn giao công tác Chỉ huy trưởng/ Ban chỉ huy Quân sự tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng.

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021