Truy cập nội dung luôn

  • Số: 51/TB-UBND

    Thông báo Lịch trực của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

  • Số:84/QĐ-UBND

    Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Phú Bình

  • 1309/QĐ-UBND

    Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại UBND huyện Phú Bình

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1127

Tổng truy cập: 1250684