Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã La Hiên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 30/7/3019, Tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, Đảng ủy, HĐND, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp thứ Tám

Sáng ngày 23/7/3019, tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám để đánh giá kết quả phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương...

Đại hội Hội LHTN tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 16/5/2019, tại Nhà văn hoá UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 19/4/2019, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thái Nguyên: Những sự kiện và hoạt động nổi bật tuần qua

Tuần qua (từ ngày 18/9 đến 24/9), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

Hoạt Động Của Xã La Hiên

Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc

Ngày 09/01/2020, Chi bộ xóm Xuân Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã tổ chức Đại hội chi bộ Lần thứ VI, Nhiệm kỳ...

Xã La Hiên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 30/7/3019, Tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, Đảng ủy, HĐND, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã long trọng tổ...

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp thứ Tám

Sáng ngày 23/7/3019, tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1157

Tổng truy cập: 201990