Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020

 Ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020 tại hội trường Nhà Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh phối hợp với trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái nguyên, Trung tâm học liệu và...

Hội Đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh họp kỳ họp thứ X

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này hội đồng nhân dân sẽ thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm...

Tặng quà nhân kỷ niệm 22/12

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2019); 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944- 22/12/2019). Ngày 19 tháng 12 năm 2019, đoàn đại biểu...

Hội nghị kiểm điểm cán bộ công chức viên chức năm 2019

Ngày 14 tháng 12 năm 2019 cơ quan ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh tổ chức hội nghị kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự hội nghị kiểm điểm có 26 cán bộ, công chức, viên chức tham gia...

Hội nghị tập huấn

hội nghị tập huấn

HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ ĐỒNG THỊNH

Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020

 Ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020 tại hội trường Nhà Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh. Ủy ban Mặt trận tổ...

Hội Đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh họp kỳ họp thứ X

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ...

Tặng quà nhân kỷ niệm 22/12

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2019); 75 năm ngày thành...

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1160

Tổng truy cập: 102219