Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

GẶP MẶT TÂN BINH TRƯỚC NGÀY NHẬP NGŨ

Ngày 20/02/2019, UBND thị trân Chợ Chu tổ chức buổi gặp mặt các công dân nam chuẩn bị nhập ngũ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8

Sáng 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt,...

Phiên họp thường kỳ tháng 11/2018

Ngày 2/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện...

Thị Trấn Chợ Chu tổ chức hội thi “ hái hoa dân chủ”

Ngày 19/10, Hội liên hiệp phụ nữ Thị trấn Chự Chu (TTCC) phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ...

Tổng kết công tác người cao tuổi Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu

Ngày 1/10, Chi hội người cao tuổi Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu tổ chức hội nghị tổng kết công tác...

HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRẤN CHỢ CHU

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8

Sáng 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt,...

Phiên họp thường kỳ tháng 11/2018

Ngày 2/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện...

Thị Trấn Chợ Chu tổ chức hội thi “ hái hoa dân chủ”

Ngày 19/10, Hội liên hiệp phụ nữ Thị trấn Chự Chu (TTCC) phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ...

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1142

Tổng truy cập: 243638